Vi leser og ser skremmende reportasjer om den tragiske brannen i London. Det berører oss som mennesker. Det må på en eller annen måte også berøre oss som fagfolk.

Vi har vondt for å se oss at noe lignende kan skje i Norge. Vi har strenge regler for materialbruk, brannsmitte, branncellebegrensning og alternativ rømning. Jeg føler meg rimelig sikker på at en tilsvarende katastrofe ikke kan skje i norske bygg. Men helt sikre kan vi ikke være. Det må vi bli.

Så snart det foreligger etterrettelige rapporter fra London om årsak og virkning, må vi sette oss ned for å finne ut om det skal få konsekvenser for oss som eiere, utviklere, rådgivere og myndigheter. Det kan få betydning for nye bygg, mer sannsynlig får det betydning for rehabilitering. Etter min oppfatning ligger den største brannutforingen i norske bygg oppført ved forrige århundreskifte. Jeg bor selv i et slikt bygg. Jeg benytter anledningen til å minne alle profesjonelle og private byggeiere om at de har et helt spesifikt ansvar for brannsikring av eksisterende bygg uansett hvilke forskrift som gjaldt den gangen bygget ble oppført. Vi må ta lærdom av andres feil.

Thor Olaf Askjer