Har du innspill til Arbeidstilsynets forslag til endringer i byggherreforskriften? Høringsfristen er 28. mai.

Dersom du eller din bedrift har innspill til Norsk Eiendoms høringssvar, send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Arbeidstilsynet logo