Det foreslås konkretisering og todeling av kriteriene for boligkvalitet, ihhv. miljøvennlige boliger og livsløpsboliger. Ved lån til miljøvennlige boliger foreslås det to alternative sett med krav, mens det ved lån til livsløpsboliger foreslås fire kumulative krav.

Det er lagt vekt på at kriteriene er hensiktsmessige, objektive, tydelige og lette å forstå. I tillegg skal kriteriene være dokumenterbare og enkle å forvalte, og de må kunne digitaliseres.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn
lyse boligblokker med gress og klar himmel

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send en e-post til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum. Høringsfristen er 1. september, så du bør sende oss dine innspill i god tid før det.

Les høringsbrev og høringsnotater her.