Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova på høring. 

Det foreslås enklere regler for eksisterende byggverk i plan- og bygningsloven, regulering av «hyblifisering», samt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og eierseksjonssameier. Norsk Eiendoms skal sende svar på høringen, og tar gjerne imot forslag til innspill.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn
Elbil til lading ved en rekke ladestolper

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send en e-post til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum. Høringsfristen er 1. september, så du bør sende oss dine innspill i god tid før det.

Les høringsbrev og høringsnotater her.