Høring: Si din mening om Boliglånsforskriften

– Gjeldsgraden i Norge må reduseres, men vi kan ikke ekskludere enkelte fra å bli boligkjøpere. Vi trenger mer balanserte tiltak enn innstramningene av boliglånsforskriften Finanstilsynet foreslår, sier fagsjef Naomi Ichihara Røkkum, som vil ha medlemmenes innspill.

Norsk Eiendom skal gi innspill til Finansdepartementet til høringen om videreføring boliglånsforskriften. Departementets høringsbrev tar utgangspunkt i anbefalingene fra Finanstilsynet pr. 10.09.2019 

Et symbolsk hus bygget opp av mynter og sedlerFinanstilsynet anbefaler at boliglånsforskriften bør videreføres, men mener det er behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og foreslår enkelte innstramminger i forskriften.

Finanstilsynet foreslår:

  • at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Tilsynet foreslår tilsvarende endring i gjeldsgradsbestemmelsen i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.
  • at bankenes fleksibilitetskvote, det vil si adgangen til å gi lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i boliglånsforskriften, settes til 5 prosent over hele landet. Etter gjeldende forskrift er denne kvoten på inntil 10 prosent av verdien av innvilgede boliglån hvert kvartal, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der fleksibilitetskvoten er 8 prosent.
  • å oppheve det særskilte kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at boliglånsforskriften etter forslaget ikke lenger vil være geografisk differensiert.
  • at forskriften skal gjelde på ubestemt tid.

Les mer om høringen her.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

Flere saker

[/fusion_builder_column]

2021-12-13T15:46:19+01:009. oktober 2019|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top