Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar? 

Klar himmel med silhuett av boligblokker og teksten Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter
Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn