Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet ert forslag til mal for reguleringsplaner. Norsk Eiendom synes i det alt vesentlige at forslaget er logisk, ryddig og funksjonelt. For at malen skal fungere hensiktsmessig er det imidlertid viktig at den ikke legger opp til for store fortolkningsrom eller muligheter for utfyllende beskrivelser som ikke har relevant betydning for saken. Norsk Eiendom mener derfor det er viktig at en god veileder må følge denne malen. Et tilbakevennende problem er at reguleringsbestemmelsene ofte blir for rigide. Det er derfor viktig at en slik veileder tilstreber enkelhet i bestemmelsene.

Hele høringsutspillet kan du lese her.