NVE har utarbeidet et forslag til endring av kontrollforskriften og har bedt om innspill. I forslaget har NVE beskrevet system for effekttariffering for alle strømkunder.  

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har følgende hovedsynspunkt i sitt høringsinnspill:

  • Vi er positive til tiltak som utjevner effektbehovet da dette er nødvendig for å utnytte kapasiteten i eksisterende nett bedre og minimere nødvendigheten av ny utbygging.
  • Vi er positive til at NVE nå foreslår at alle abonnement prises etter samme modell. Ved at det nå innfører like tariffer for alle kunder vil en kunne oppnå større forståelse for hvordan nettleien avregnes og hva som påvirker denne. I dag er det store forskjeller mellom tariffene til de enkelte nettselskap og det er vanskelig for byggeier / driftsorganisasjonene å sette seg inn i disse.
  • Vi står bak prinsippet om at den som genererer belastningen i nettet og forårsaker behovet for økte kostnader betaler for dette.
  • For el-produksjon via solceller har NVE synliggjort en reduksjon av lønnsomheten ved at reduksjonen i nettleie reduseres for boliger. Etter vår vurdering vil ikke næringsbygg ha samme reduksjon (avhengig av dagens tariffer i de forskjellige nettselskap) For større anlegg i næringsbygg er den største barrieren i dag at innmatingseffekten til nettet ikke kan overstige 100 kW. Flere av næringsbyggene i Norge har store uutnyttede takflater på sine bygg. Slik regelverket er i dag (kombinert med høye kostnader for løsninger med lagring av energi) blir ofte kun en liten andel av tilgjengelig areal utnyttet når en investerer i solcelleanlegg. Det er sannsynlig at et fornybart og klimanøytralt Norge vil ha behov for disse arealene for å øke produksjon av solstrøm.

Høringsutspillet kan du lese her.

logo til norges vassdrags- og energidirektorat