Energimerke for næringsbygg er en mulighet for leietagere til å sannsynliggjøre at de flytter inn i et bygg med gode energikvaliteter. Merket oppleves imidlertid som vanskelig å forstå både for driftere og for leietagere, skriver Norsk Eiendom i et innspill om energimerkeordningen.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn
utklipp fra forsiden av innspillet