Høringssvar: klimabaserte energikrav til bygg

I sommer kunngjorde regjeringen at kapitlene om energikrav og ytre miljø i Byggteknisk Forskrift skulle revideres. I vårt høringssvar er Norsk Eiendom tydelig på at bransjen etterspør ambisiøse krav og målsetninger for å redusere klimagassutslippene.

Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom.

Høringsforslaget legger opp til at regelverket nå skal kunne benyttes til å stille klimakrav. Norsk Eiendom er likevel ikke helt fornøyd.

– Byggenæringen står for nesten en fjerdedel av de norske fastlandsutslippene og er en nøkkelaktør for å nå klimamålene. Disse forskriftsendringene er et skritt i riktig retning for en grønnere og mer bærekraftig næring, men vi har likevel flere forslag til forbedringer, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

Klimabaserte energikrav skal revideres:
– Et skritt i riktig retning, men rom for forbedringer.

Tellevik Dahl poengterer at inkludert materialer som brukes i norske bygg og anlegg, står utslipp knyttet til produksjon og transport av materialer for over halvparten av utslippene fra næringen vår. Det er derfor avgjørende med handlekraft og politisk vilje om vi skal klare å levere nok utslippskutt i tide. 

– Om vi skal nå klimamålene må man bruke byggeregelverket aktivt og klokt for å kutte klimagassutslipp, mener Norsk Eiendom-sjefen.

Norsk Eiendom mener det er særlig  viktig å se på sammenhengen mellom teknisk forskrift og EUs taksonomi. Taksonomien setter minstekrav til hva bransjen må levere på for å oppnå grønne lån og finanser i fremtiden. Teknisk forskrift gir ikke de nødvendige avklaringer på definisjonene eiendomsbransjen trenger for å innfri EUs krav. Dette gjelder blant annet et nasjonalt regelsett for definisjon av NZEB, nesten-nullenergibygg.

– For bygg-og eiendomssektoren er det avgjørende at de vet hvilke kriterier som gjelder for at de skal kunne oppføre og renovere bærekraftige bygg. Det haster derfor å få på plass en norsk definisjon på nesten-nullenergibygg i denne forskriften. Det vil bidra til at sektoren fremover får tilgang på grønne lån og finanser og at vi samtidig kutter utslipp så det monner, slår Tellevik Dahl fast.

2021-11-22T13:01:18+01:0013. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top