Norsk Eiendom og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har i samarbeid med Vestfold og Akershus fylkeskommune holdt kurs om planprosesser i henholdsvis Tønsberg og Oslo. Det var stor interesse for begge kursene med flere hundre deltagere fra både planmyndighetene og private eiendomsaktører.

– Både EBA og Norsk Eiendom har lenge vært opptatte av at planprosessene kan og bør gå bedre, og vi har drevet et stort næringspolitisk arbeid for å få til dette, først og fremst på nasjonalt nivå mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Under denne marsjen har vi oppdaget at én ting er at lovverket og forskriftene kunne vært bedre, men en annen ting er hvordan det praktiseres ut i kommunene, og også blant medlemmene av EBA og Norsk Eiendom. Hva om vi satte oss på skolebenken sammen og fikk en innføring i de samme tingene? Hypotesen er at planprosessene skal gå bedre når alle sammen får høre den samme lovforståelsen, men også får knyttet bekjentskaper, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, til bygg.no.

Les hele saken på bygg.no her

Thor Olaf Askjer på scenen med tilhørere foran
Thor Olaf Askjer var blant foredragsholderne både i Tønsberg og Oslo.
Hele salen med deltagerne sittende rundt småbord og ser mot scenen
Foto: MariusSchumann Vannum, Akershus Fylkeskommune.
Med 200 deltagere var det var fullsatt i Ingeniørenes hus i Oslo 6. februar.