– Nå skal folk tilbake på kontorene sine etter sommerferien og mange lurer på hvordan (hjemme-)kontorhverdagen blir. Vi i bransjeforeningen Norsk Eiendom har gjennomført en undersøkelse om hjemmekontor og avdekket noen nye funn om hva som går riktig/galt, sier administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl. 

Funnene ble publisert av NTB 09.08.2021.

Norsk Eiendom er bransjeforening for mer enn 240 eiendomsaktører. Deres medlemsbedrifter utvikler og tar vare på kontorlokaler og andre arbeidsplasser over hele landet. De har hentet inn kunnskap fra virksomheter som leier slike lokaler og arbeidstakere. 663 medarbeidere i selskaper over store deler av landet har svart på undersøkelsen, og den er laget i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse.

Adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Trivsel og effektivitet

 • Dobbelt så stor andel, mellom 40-50 prosent, i aldersgruppen 30-60 er fornøyde og mener de er mer effektive på hjemmekontoret enn på kontoret på jobben. For aldersgruppen over 60 år er det under 20 prosent som mener det samme. De under 30 år havner midt i mellom, rundt 30 prosent mener de er mer effektive på hjemmekontoret.

Det som går bra på hjemmekontoret

Hjemmekontorets klare styrker handler om å øke egen effektivitet, om å klare å konsentrere seg bedre og å levere bedre kvalitet på arbeidet.

 • Nesten 50 prosent, uavhengig av alder, sier at de konsentrerer seg bedre på hjemmekontoret.
 • Rundt 40 prosent sier at effektiviteten er bedre.
 • Litt over 30 prosent sier at de leverer bedre kvalitet.

Det som går galt på hjemmekontoret

Hjemmekontorets klare svakheter handler om samhandling, kreativitet/innovasjon, faglig utvikling og det å høre til et faglig og sosialt fellesskap.

 • Nesten 75 prosent mener kreativitet, innovasjon og samhandling med kolleger har blitt dårligere.
 • Nesten 75 prosent sier at følelsen av å være en del av et faglig og sosialt fellesskap har blitt dårligere.
 • Rundt 65 prosent sier de får mindre tilbakemeldinger og veiledning fra kollegene.
 • Rundt 50 prosent sier at faglig utvikling har blitt dårligere.

Fleksibilitet

De aller fleste trives på hjemmekontoret, men de vil har mer fleksibilitet enn i dag. Ca. 9 av 10 ønsker hjemmekontorbruk i noen grad også etter pandemien.

 • Halvparten sier de vil være på hjemmekontoret 1-2 dager i uka.
 • 1 av 5 vil ha opptil 3 dager.
 • Kun 1 av 20 vil hele uka.
Logg inn under for å lese om funnene fra undersøkelsen om kontorbruk etter koronapandemien.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, kan kontaktes for å kommentere undersøkelsen på tlf. 975 09 225.

Prosjektdeltakere ved utarbeidelse av rapporten:

 • Øyvind Ramberg, Markedssjef i GC Rieber Eiendom
 • Sabine Bartler, Utleie- og markedssjef, Skanska Commercial Development
 • Carine Blyverket, Strategisk rådgiver, Entra
 • Maria Hope, Strategisk rådgiver, Entra
 • Haakon Ødegård, Partner og Leder for analyse og verdivurderinger, Malling & Co
 • Nora Brinchmann, Senior leietakerrådgiver, Malling & Co
 • Vidar Aa. Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
 • har Karin Ibenholt, Mikkel Walbækken og Marte Marie Frisell, Samfunnsøkonomisk Analyse

Innlogging for medlemmer

Hvis du jobber i en av våre medlemsbedrifter, kan du registrere deg for å få tilgang til kontraktsmalene og andre låste dokumenter. Klikk her for å registrere deg som bruker.

Innlogging for eksisterende brukere
   

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00