Verden endres i et stadig høyere tempo. Arbeidskraftbehov og arealbehov reduseres og det samme gjør lengden på leiekontraktene. Hvilken effekt dette får på eiendommenes verdi? Terje Haugan i Bergen Eiendomsrådgivning stiller spørsmålet i eiendomsmagasinet.no.

Les mer