– Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er mennesker som skaper livet der, men eiendomsselskapene bygger rammene. Norsk Eiendom vil nå finne kandidater til den prestisjefylte prisen som gis til et eiendomsprosjekt som har utmerket seg, sier adm.dir, Tone Tellevik Dahl.

Den nasjonale Cityprisen er en viktig del av Norsk Eiendoms arbeid med bransjeutvikling. Juryen er nå i gang med å se etter kandidater.

Se også Cityprisen Stavanger som har en nærstående frist for nominasjoner.

– Vi ønsker å inspirere bransjen til å strekke seg enda lengre, og ikke minst vise frem gode forbilder, understreker Norsk Eiendom-sjefen.

Den nasjonale Cityprisen er en viktig del av Norsk Eiendoms arbeid med bransjeutvikling. Prisen deles ut på Norsk Eiendoms Citykonferanse i Oslo.

Mennesker, miljø og merverdi

Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet må være tatt i bruk.

Det er en gyllen anledning for et selskap å få vise frem hvilke samfunnsbidrag prosjektet gir. Miljø, menneske og merverdi er tre sentrale elementer juryen ser etter.

Fristen for nominasjon er 14. oktober for den nasjonale.

Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene. Juryen trenger prosjektets navn, adresse og hvem som er byggherre, i tillegg til en kort beskrivelse av prosjektet. Forslag sendes til firmapost@noeiendom.no.

Kriterier for Cityprisen

 1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
 2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
 3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
 4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
 5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
 6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
 7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Juryen for 2021 består av:

 • Netten Østberg, Asplan Viak (juryleder)
 • Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom
 • Anders Berggren, Malling
 • Maren Bjerkeng, Aspelin Ramm
 • Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten
sander grundvig fra cityplan holder talen på scenen

Cityplan i Fredrikstad vant prisen i 2020. – Vi har i flere år jobbet for å få Fredrikstad brygge på beina. Gangtrafikken er blitt dobla i sentrum og stoltheten har økt i Fredrikstad. Tusen takk for pris! Vi synes den er fortjent, sa Sander Grundvig på vegne av prisvinnerne med et smil, og inviterte alle til å komme og se prosjektet.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00