Hvem bør vinne Cityprisen Rogaland 2020?

– For Norsk Eiendom handler denne prisen om å inspirere bransjen til å strekke seg enda lengre. Og ikke minst vise frem det gode arbeidet som gjøres i Rogaland, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

Fristen for innspill er fredag 18. september.

– Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet må være tatt i bruk, helt eller delvis, understreker Tellevik Dahl. 

Hun peker på at det er en gyllen anledning for et selskap å få vise frem hvilke samfunnsbidrag prosjektet gir: – Vi vet at det gjøres mye bra i vår bransje for å skape steder som er menneske- og miljøvennlig, og samtidig økonomisk bærekraftig. Jeg håper mange vil kaste seg på og bli med i vurderingen. Det ser nemlig ut til å være et spesielt sterkt år i regionen i år, men vi trenger hjelp til å fange opp alle de gode kandidatene.

Mennesker, miljø og merverdi

Juryen består i år av Per Fretheim fra Mad Arkitekter (juryleder), tidligere ordfører Christine Sagen Helgø og Vidar Aa. Fiskum fra Norsk Eiendom. Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene.

Juryformann Per Fretheim t.v., Vidar Aa. Fiskum fra Norsk Eiendom og tidligere ordfører Christine Sagen Helgø.

Kriterier for Cityprisen

  1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
  2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
  3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
  4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
  5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
  6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
  7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Fristen for innspill er fredag 18. september

Juryen trenger prosjektets navn, adresse og hvem som er byggherre, i tillegg til en kort beskrivelse av prosjektet. Forslag sendes til firmapost@noeiendom.no.

Citykonferansen Stavanger

Dato for konferansen blir 11. november 2021 grunnet koronasituasjonen. Les mer her!

Foto av galleriet med omgivelser

Cityprisen Stavanger ble sist vunnet av BGE Contemporary Art Gallery i Stavanger.

2021-11-01T10:55:21+01:0011. september 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top