Juryen til Statens pris for byggkvalitet er på jakt etter Norges beste byggverk. Har du forslag til aktuelle kandidater?
Fristen for å sende inn forslag er 15. mars.

Foto Per Eide Studio. Ullstein Arena, tegnet av Lund+Slaatto arkitekter vant Statens pris for byggkvalitet i 2018.

– Kjenner du til nye forbildeprosjekter som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt? Send inn dine forslag til oss, sier juryleder Erling Lae i Statens pris for byggkvalitet.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak prisen. I fjor var det kultur- og aktivitetshuset Ulstein Arena som stakk av med prisen. Da var juryen spesielt på jakt etter bygg som bidro til god fortetting.

Fokus på transformasjon

– Vi er ute etter små og store prosjekter med fremragende byggkvaliteter og som er resultat av gode og innovative byggeprosesser. I år ser vi spesielt etter prosjekter som er gode på transformasjon. Det kan være ombruk og nybruk av bygninger eller områder slik at vi kan ha nytte av det i vår tid, sier Erling Lae.

Prosjektene som juryen ser etter må ha gjennomtenkte og helhetlige løsninger, i alt fra materialbruk til detaljer til hvordan byggverket eller prosjektet er integrert i omgivelsene. Samtidig må det inneholde det lille ekstra, en bit av innovasjon eller nytenkning.

Leter etter forbilder

– Byggkvalitet er kvaliteter som byggverket har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Byggverkene må være noen vi kan være stolte av i framtiden, som er gode forbilder og som tilfører området rundt noen positivt, avsluttet Lae.

Byggverkene som foreslås til prisen må være ferdigstilt i 2015 eller senere. Det er Direktoratet for byggkvalitet som er sekretariat for prisen.

Les mer om prisen og gå til påmeldingskjema

Påmeldingsfristen er 15. mars.

Portrett av smilende Erling Lae i flott tradisjonell norsk ullgenser
– I år ser vi spesielt etter prosjekter som er gode på transformasjon, sier Erling Lae.