– Digitalisering av medvirkningsdata vil gjøre at kunnskap fra tidligere avholdte prosesser kan gjenbrukes ved planoppstart i nye plansaker. Slik kan utbygger og kommune tidligere lage et planutkast som treffer nabolagets ønsker og behov, og man reduserer risiko for konflikt i plansakene, sier fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum.

– Digitalisering av medvirkningsdata vil gjøre at kunnskap fra tidligere avholdte prosesser kan gjenbrukes ved planoppstart i nye plansaker. Slik kan utbygger og kommune tidligere lage et planutkast som treffer nabolagets ønsker og behov, og man reduserer risiko for konflikt i plansakene, sier fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum.

Kan digitalisering av medvirknings­prosessene bli et effektivt og ressursbesparende verktøy for eiendoms­bransjen? Norsk Eiendom ønsker din mening for at dette verktøyet blir målrettet og relevant for din arbeidshverdag. Undersøkelsen er anonym og tar kun 5-8 min.

Undersøkelse er laget av Norsk Eiendom, Design og arkitektur Norge (DOGA) og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) for at eiendomsbransjen kan bidra til å sikre videre utvikling av medvirkningsverktøy- og metoder som gir bedre og mer treffsikker involvering av innbyggerne i plan- og byggeprosesser.

Klikk for å gi dine innspill til medvirkning ved planprosesser!

Bakgrunn

Medvirkning er et tiltak bransjen må utføre for å nå lovkrav i planprosessen og medvirkning inngår også i FNs bærekraftmål. Det å involvere innbyggere i planprosesser er ofte tid- og ressurskrevende, fører til langvarige planprosesser og det kan derfor være vanskelig å se hvilken verdi medvirkningen vil få for utbygger og kommune.

– Medvirkning behandles i dag som en ferskvare, med utløpsdato ved planvedtak. Selv om innbyggernes meninger er nogen lunde lik over tid, starter vi plansakene med blanke ark på medvirkningsfronten. Samtidig ser vi at tids- og ressursbruken både i kommune og hos forslagsstiller går opp for å kunne utkvittere kravet om medvirkning i plan- og bygningsloven, sier Vidar Fiskum.

En god medvirkningsprosess vil kunne gi utbyggeren nyttige innspill til hvordan prosjektet bedre kan tilpasses ønskede målgrupper, og kanskje også identifisere målgrupper man innledningsvis ikke har sett. Kommunene kan sikre demokratiske prosesser, og få bedre kjennskap til egne innbyggeres behov og ønsker, forteller Fiskum.

Erfaringer fra medvirknings­prosesser er viktig kunnskap

– I en ideell verden ville innsamlede data og opplysninger fra tidligere medvirkningsprosesser vært enkelt tilgjengelig når man igangsetter nytt planarbeid. Da ville man allerede før planoppstart ha et bedre bilde av lokalområdets ønsker og behov, og kunne legge frem et planforslag som ikke møter stor motvilje lokalt. Det ville føre til raskere plansaks­behandling og lavere konfliktnivå, sier Fiskum.

– Alle involverte i planprosesser bør svare på under­søkelsen! På den måten får vi det beste utgangspunktet for jobben vi skal i gang med. En digital plattform med tilgang til tidligere data fra prosjekter der publikum har vært involvert, vil kunne bidra til raskere plansaks­behandling og lavere konfliktnivå, avslutter Fiskum.

Vidar Fiskum jobber for raskere medvirkningsprosesser.

Les Folketråkk-veilederen

Klikk på bildet for å komme til veilederen.

Folketråkk er et verktøy for å finne riktig medvirkningsnivå i det enkelte prosjekt, og hvilken metodikk som kan benyttes i det enkelte tilfelle.

Flere veiledere om medvirkning

Regjeringen har utgitt to veiledere for å legge til rette for lokal medvirkning i planprosesser, les om de her.

Vi utvikler et verktøy for bedre og raskere medvirkningsprosesser

Norsk Eiendom har vært en av samarbeidspartene i utarbeidet av veilederen Folketråkk. Nå ønsker vi å lære av tidligere medvirkningsprosesser men hvordan skal en slik plattform som beskrives i artikkelen utformes? Klikk på knappen under og gi oss dine innspill!

Gå til undersøkelsen

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen tar ca 8 minutter å besvare, og er anonym.
  • Har du lite eller ingen erfaring med medvirk­nings­prosesser er det også interessant å vite.
  • Undersøkelsen retter seg til eiendomsutviklere, byggherrer og praktiserende arkitekter, og er utarbeidet sammen med DOGA og Opinion.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00