Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et nabolag. Det er menneskene som skaper liv, men byggene skaper rammene for livene som leves. Vi kan ikke sette opp byggene uten å tenke på helheten. Eiendomsbransjen har et stort ansvar for at byutviklingen blir bærekraftig.

Innlegg fra adm.dir. Tone Tellevik Dahl, publisert i MediaPlanet.

Eiendomsbransjen belaster miljøet gjennom sine bygg og utviklingsprosjekter. Derfor er vi i Norsk Eiendom de fremste til å heie frem og bidra til at miljøavtrykket fra bransjen blir så lite som mulig.

For å skape bærekraftige byer, må både kommuner og eiendomsbedrifter tenke på energiforbruk, utslipp, materialbruk, avfall, inneklima og ressursbruk. Men også hvordan byrommene skapes på en skånsom måte for naturen.

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Det viktigste verktøyet for grønn byutvikling er at eiendomsbedrifter og kommuner forplikter seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet har vi laget sammen med Grønn Byggallianse, og gir virksomhetene 10 konkrete strakstiltak.

Bedriftene som har forpliktet seg til veikartet forstår at de må være frempå – både for miljø og klima, men også for å møte forventninger fra myndigheter, kunder, finansbransjen og samfunnet for øvrig.

Det er ulike krav avhengig av om man bygger bolig eller næringseiendom som kontorer, men her er noen av strakstiltakene:

  • Klima- og miljøvennlige bygningsprodukter
  • Etterspørre fossilfri byggeplass
  • Miljøsertifisere organisasjonen
  • Vurdere energiproduksjon, rekreasjonsareal, birøkt, overvannshåndtering osv. på takflatene
  • Planlegge for at materialene kan gjenbrukes

Når eiendomsbedrifter forplikter seg til grønn omstilling, har det enorm betydning for byene vi besøker eller lever i.

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling

Bærekraft handler ikke bare om natur, men også om mennesker. Vi i Norsk Eiendom har derfor utviklet Håndbok for bærekraftig stedsutvikling, som også tar for seg sosial bærekraft.

Som bransjeforening ønsket vi et kunnskapsbasert og konkret verktøy som er enkelt å ta i bruk. Håndboken gir eiendomsutviklere innsikt i, og inspirere til, en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder. Tipsene i håndboken brukes aktivt av våre medlemsbedrifter. Dette er omstilling i praksis.

Pådriver for bærekraft 

Eiendomsbransjen har et stort fotavtrykk på hvordan samfunnet utvikles. Hvordan steder utvikles har betydelig innvirkning på folks hverdag. Med blant annet Eiendomssektorens veikart og Håndboken for bærekraftig stedsutvikling vil vi være en pådriver for å dra byutviklingen i en bærekraftig retning.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00