Derfor bør du bli medlem i Norsk Eiendom

Norsk eiendomsbransje trenger en forening som fremmer bransjens interesser.

Det er ingen andre enn Norsk Eiendom som ivaretar privat eiendomsbransje. Hvis ikke bransjen stiller opp med medlemskap, vil vi ikke få anledning til å fylle denne rollen. Vi har nå over 200 medlemmer i ryggen. Disse gjør det mulig for oss å skape positiv oppmerksomhet om vår bransje som legger til rette for vekst og for trivsel i vakre bygg, byer og tettsteder.

Hva Norsk Eiendom kan bidra med for din bedrift og for bransjen:

  • Vi taler bransjens sak for landets myndigheter
  • Vi er en arena for faglig forbedring og fornyelse
  • Vi gir råd og yter støtte
  • Vi styrker eiendomsselskapenes troverdighet og seriøsitet

Innmelding

Du kan sende medlemsøknaden elektronisk via knappen under og du får tilsendt søknaden som PDF for elektronisk signering med BankID. Alternativt kan du skrive ut innmeldingsskjemaet under, signere og sende tilbake til oss via e-post.

Søk medlemskap elektronisk!

Lenker

Kontaktpersoner

Har du spørsmål tar vi gjerne en prat med deg på telefon, eller vi kan sende deg utfyllende informasjon på e-post. Ta kontakt med oss så hører du fra oss om kort tid:

Gode grunder til å bli medlem i Norsk Eiendom

Se filmen: Anders Buchardt i AB Invest, Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling og Marianne Tvenge i Fram Eiendomsdrift gir oss sitt syn på det å være medlem i Norsk Eiendom.

Kontingentmatrise

Virksomhet Kategori Parameter Kontigent og
serviceavgift (eks mva)
Eiendomsrådgivere R1 Alle størrelser 15.000,-
FM-selskaper FM1
FM2
FM3
Omsetning inntil 50 MNOK
Omsetning mellom 50 og 100 MNOK
Omsetning større enn 100 MNOK
13.000,-
27.000,-
42.000,-
Utviklingsselskaper EU1
EU2
EU3
EU4
Omsetning inntil 20 MNOK
Omsetning mellom 20 og 200 MNOK
Omsetning mellom 200 og 500 MNOK
Omsetning over 500 MNOK
13.000,-
27.000,-
53.000,-
85.000.-
Eiendomsselskaper ED 1
ED 2
ED 3
ED 4
ED 5
ED 6
Leieinntekt mindre enn 5 MNOK
Leieinntekt mellom 5 og 20 MNOK
Leieinntekt mellom 20 og 40 MNOK
Leieinntekt mellom 40 og 100 MNOK
Leieinntekt mellom 100 og 200 MNOK
Leieinntekt større enn 200 MNOK
6.500,-
19.000,-
40.000,-
73.000,-
102.000,-
133.000,-
NHO-kontigent 1,05 promille av lønnsutbetaling

 

Norsk Eiendom er registret i avgiftsmanntallet. Dette innebærer at den delen av vår virksomhet som er avgiftspliktig faktureres medlemmene i form av serviceavgift som tillegges mva.