Derfor bør du bli medlem i Norsk Eiendom

Norsk eiendomsbransje trenger en forening som fremmer bransjens interesser.

Det er ingen andre enn Norsk Eiendom som ivaretar privat eiendomsbransje. Hvis ikke bransjen stiller opp med medlemskap, vil vi ikke få anledning til å fylle denne rollen. Vi har nå over 270 medlemmer i ryggen. Disse gjør det mulig for oss å skape positiv oppmerksomhet om vår bransje som legger til rette for vekst og for trivsel i vakre bygg, byer og tettsteder.

Hva Norsk Eiendom kan bidra med for din bedrift og for bransjen:

  • Vi taler bransjens sak for landets myndigheter
  • Vi er en arena for faglig forbedring og fornyelse
  • Vi gir råd og yter støtte
  • Vi styrker eiendomsselskapenes troverdighet og seriøsitet

Innmelding

Du kan sende medlemsøknaden elektronisk via knappen under og du får tilsendt søknaden som PDF for elektronisk signering med BankID. Alternativt kan du skrive ut innmeldingsskjemaet under, signere og sende tilbake til oss via e-post.

Søke medlemskap? Trykk her!

Lenker

Kontaktpersoner

Har du spørsmål tar vi gjerne en prat med deg på telefon, eller vi kan sende deg utfyllende informasjon på e-post. Ta kontakt med oss så hører du fra oss om kort tid:

Gode grunder til å bli medlem i Norsk Eiendom

Se filmen: Anders Buchardt i AB Invest, Rolf Thorsen tidl. i Oslo S Utvikling og Marianne Tvenge i Fram Eiendomsdrift gir oss sitt syn på det å være medlem i Norsk Eiendom.

Kontingentmatrise

Vedtatt på generalforsamlingen 22. april 2021.

Virksomhet Kategori Parameter Kontigent og
serviceavgift (eks mva)
Eiendomsrådgivere R1 Omsetning inntil 50 MNOK 16.000,-
R2 Omsetning over 50 MNOK 25.000,-
FM-selskaper FM1 Omsetning inntil 50 MNOK 14.000,-
FM2 Omsetning mellom 50 og 100 MNOK 28.000,-
FM3 Omsetning over 100 MNOK 44.000,-
Utviklingsselskaper EU1 Omsetning inntil 20 MNOK 14.000,-
EU2 Omsetning mellom 20 og 200 MNOK 29.000,-
EU3 Omsetning mellom 200 og 500 MNOK 56.000,-
EU4 Omsetning over 500 MNOK 90.000.-
Boligutleieselskaper BU1 Leieinntekt inntil 15 MNOK 7.000,-
BU2 Leieinntekt mellom 15 og 30 MNOK 25.000,-
BU3 Leieinntekt mellom 30 og 60 MNOK 46.000,-
BU4 Leieinntekt mellom 60 og 90 MNOK 70.000,-
BU5 Leieinntekt mellom 90 og 200 MNOK 100.000,-
BU6 Leieinntekt over 200 MNOK 140.000,-
Eiendomsselskaper ED1 Leieinntekt inntil 5 MNOK 7.000,-
ED2 Leieinntekt mellom 5 og 20 MNOK 20.000,-
ED3 Leieinntekt mellom 20 og 40 MNOK 42.000,-
ED4 Leieinntekt mellom 40 og 100 MNOK 76.000,-
ED5 Leieinntekt mellom 100 og 200 MNOK 107.000,-
ED6 Leieinntekt over 200 MNOK 140.000,-
NHO-kontigent 0,9 promille av lønnsutbetaling
Medlemskap i minimum to år, se § 14-1.

Norsk Eiendom er registret i avgiftsmanntallet. Dette innebærer at den delen av vår virksomhet som er avgiftspliktig faktureres medlemmene i form av serviceavgift som tillegges mva.

For EU-kategorien regnes omsetning som salgsinntekter fra utviklingsprosjekter omsatt i eget selskap, hel- eller deleide datterselskaper og felleskontrollerte selskaper. Grunnlaget for kontingentberegning er alle salgsinntekter fra utviklings­prosjektene multiplisert med medlemmets eierandel i det enkelte selskap. Omsetningsbegrepet er uavhengig av medlemmets bokføring i henhold til regnskapsloven.​

For BU og ED-kategoriene regnes omsetning som leieinntekter i eget selskap, hel- eller deleide datterselskaper og felles­kontrollerte selskaper. Grunnlaget for kontingentberegningen er alle leieinntekter multiplisert med medlemmets eier­andel i det enkelte selskap. Omsetningsbegrepet er uavhengig av medlemmets bokføring i henhold til regnskapsloven.​