Vi har gjennom årene delt ut svært mange Citypriser. Mest sannsynlig ville ikke de prosjektene vi tildelte prisene til for 10 år siden nådd opp i dag. Det er en tydelig indikasjon på at prosjektene blir bedre.

Det må være rimelig å trekke den konklusjon at Cityprisene får utviklerne til å strekke seg lengre. Steds- og byutvikling handler om å legge til rette for livskvalitet og verdiskaping. Eiendomsutvikling er viktigere enn bare å skape verdier for eiere og investorer. Derfor vil vi at utviklere skal bygge gode bygg, byer og tettsteder. Vi har fire juryer som bokstavelig talt reiser land og strand rundt for å granske prosjekter. Vi har vært fra Stavanger i syd og vest og i Hammerfest i nord.

For at flest mulig skal bli inspirert av de prosjektene som nomineres, tildeles Cityprisene på Citykonferansene. Det arrangeres Citykonferanser i Stavanger, Bodø, Bergen og Oslo. Citykonferansene blir derfor en viktig møteplass for selv å bli inspirert samt hedre vinnerne.

Cityprisene har allerede gjort en forskjell. Vi vil at den skal gjøre enda større forskjeller i fremtiden. Vi trenger å få tilsendt forslag til kandidater til nye priser over hele landet.

Vinnerne av Cityprisen Nord 2016 ble Wi-To-gården. Arkitekt Kjeld Nash i AT Plan & Arkitektur, ved siden av juryformann Thor Olaf Askjer t.v.

Meld deg på Citykonferansen Nord

Tid: 18. oktober 2017
kl 08.00-21.30
Sted: Scandic Havet i Bodø

Konferansen arrangeres i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge, Christian Jakhelln AS og Norsk Eiendom.

portrett sort hvitt thor olaf askjer

Thor Olaf Askjer

Adm. direktør i Norsk Eiendom

Thor Olaf har vært administrerende direktør i Norsk Eiendom siden 2009. Han har erfaring fra lederstillinger i JM Norge AS, Byggholt AS, Prosjektfinans AS, Stiftelsen Signo, Mesterhus Tønsberg AL og Kværner Brug AS. De senere år har han sittet i en rekke sentrale råd og utvalg. Samlet har dette gitt ham et solid grunnlag for å uttale seg om ulike bransjetemaer, til støtte for og videreutvikling av eiendomsbransjen. Thor Olaf brenner spesielt for å synliggjøre det samfunnsansvar foreningens medlemmer har, og hvordan bransjen mest effektivt kan bidra til verdifull utvikling av våre byer og tettsteder.

Siste blogginnlegg