Det åpenbare svaret er selvsagt penger og truede marginer. Men det at Oslo kommune og flere andre beholder momsen i egen lomme, handler om mer enn penger. Det utfordrer tilliten og motivasjonen til å bidra til fellesskapet, skriver adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom i en kronikk på bygg.no

Les mer