Store regionale prisvekstforskjeller de siste tre-fire årene, særlig mellom Vestlandet og Oslo-området, forklarer spriket mellom indeksene. Eiendom Norges boligprisindeks har gitt 5 prosentpoeng sterkere prisvekst enn SSBs boligprisindeks etter oljeprisfallet i 2014.