Slik konkluderer en ny rapport som er laget på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Eksperter anbefaler bredere p-plasser.

Brennende bil slukkes

RISE Fire Research har laget rapporten «Lading av elbil i parkeringsgarasje».

DiBK skriver videre på sin nettside at det er sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i så tilfelle hvilke tiltak som medfører at risikonivået blir senket til et akseptabelt nivå.

Den nye rapporten er en oppfølging av studien «Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom» fra 2016 (RISE) og «Fullskala branntest av elbil» fra 2017 (RISE).

Sentrale konklusjoner i rapporten:

  • Det er ikke et større behov for sprinkleranlegg i parkeringsgarasjer med elbil-lading enn i andre parkeringsgarasjer. De anbefaler likevel å vurdere installasjon av automatisk slokkesystem for å redusere spredningsfaren, selv om ikke regelverket krever det.

  • Lading av elbiler gir ikke økt risiko for brann, men det forutsetter at ladepunktet er i henhold til DSBs el-regelverk, og dessuten at anbefalingene fra produsentene av kjøretøyet og ladestasjonen blir fulgt.

  • Potensialet for brannspredning til flere biler i en garasje er større i dag enn tidligere på grunn av materialene i moderne biler og fordi bilene er større og står tettere (aktualisert i Norge etter Sola-brannen tidligere i år).

Les rapporten i sin helhet her.

Kommende arrangementer

Citykonferansen Nord 2021

9. november • 09:00 - 22:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november

Citykonferansen Stavanger 2021

11. november • 09:00 - 22:00