Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) presenterte nylig rapporten «Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme». De inviterte i den sammenheng til å komme med innspill.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har i fellesskap utarbeidet innspill til KMD. I innspillet sier vi at vi er imot tilknytningsplikt til fjernvarme, men at fjernvarme/fjernkjøling i sentrale, tett bebygde områder og der hvor det allerede finnes et fjernvarmenett kan være beste løsning.  Vi mener byggeier selv bør ha muligheten til å velge den optimale energiløsningen til sitt prosjekt basert på en helhetsvurdering av økonomi, miljø og driftsikkerhet.

Hele innspillet kan du lese her.