Innspill til KMD med ny veileder for boligutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har opprettet et innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag. Norsk Eiendom kommer om kort tid med rapporten Gode boliger for alle – Anbefalinger fra en tverrfaglig gruppe innen bolig-, eiendom- og byggenæringen, som vi utarbeidet sammen med Huseierne og NAL.

Vidar Fiskum, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

– Skal diskusjonen om god bokvalitet og gode nabolag være fruktbar, må vi ta hensyn til den enkelte beboers livssituasjon og boligønsker. Denne veilederen er ment som et kvalitetsverktøy som vi mener vil være nyttig for utvalgets arbeid, sier fagsjef for bransjeutvikling Vidar Fiskum. – Vi tar utgangspunkt i kvalitetsprinsippene fra Bygg21, og viser hvordan boligene vil kunne innfri bokvalitetskravene og -ønskene til ulike beboergrupper. Veilederen vil kunne brukes som diskusjonsgrunnlag for om man oppnår ønsket bokvalitet i det enkelte prosjekt, sier han.

Folk er forskjellig, det er også boligbehovet vårt

– Et rigid system som definerer bokvalitet vil ikke kunne innfri boligønskene til alle, sier Fiskum. Vi har ulike preferanser for hvordan vi ønsker å bo. I tillegg til å være et arbeidsverktøy for myndighetenes arbeid, vil vår rapport kunne brukes av utbyggere, planleggere og arkitekter for å bedre sette seg inn i og skjønne beboernes behov.

– Vi har forsøkt å definere et verktøy som lar utbyggere, politikere og fagmyndigheter diskutere bokvalitet i det enkelte prosjekt. Verktøyet er en enkel visualisering av oppnådd og potensiell bokvalitet, og gjør det mulig å sette de ulike innbyggergruppenes behov og ønsker i fokus ved utvikling av nye boligområder. Veilederen vil også kunne bidra til å belyse muligheter og utfordringer i kommu­nenes vekststrategier og kommuneplan, og gi et bedre diskusjonsgrunnlag om foreslått vekststrategi ivaretar boligbehovet til kommu­nens befolkning, avslutter Fiskum.

Webinar 16. september, med lansering av rapporten om bokvalitet

Du vil kunne laste ned rapporten etter møtet.

Les mer her og meld deg på!

Les hele Norsk Eiendoms innspill til KMD

Noen råd fra rapporten

  • Kompetanseheving om bokvalitet er nødvendig, både hos utbyggere, fagmyndigheter og beslutnings­takere.
  • Krev en variert boligsammen­setning, slik at folk i ulike livsfaser og ulike bobehov kan bo og utvikle boligkarriere i samme område.
  • Sett mål om minimumskrav til bokvalitet for det enkelte prosjekt, men tenk også på at ulike beboere har ulike behov, som gjerne kan løses med diametralt motsatte egenskaper ved bolig og nabolag.
2021-10-06T10:59:20+02:0016. juli 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top