Klare klimainnspill til kommunalminister Nikolai Astrup

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup hadde invitert bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen til et innspillsmøte 10. mars. Møtet kom i stand etter at Norsk Eiendom og andre stilte klimakrav til hans forgjenger.

Astrup – som er statsråd både for eiendomssektoren og for bærekraft –  ville særlig vite hvordan bransjen kunne bidra til å få ned CO2-utslippene.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer, gjorde statsråden oppmerksom på at eiendomsbransjen er en skjult utslippskjempe. Den synliggjøres hverken i klimabelastningen, men heller ikke det potensialet som finnes i å satse på vår bransje.

– Vi er byggherrenes viktigste talerør, men vi er også deres viktigste pådriver. Norsk Eiendom skal fortsette å utfordre vår bransje, sa Askjer som viste til blant annet Eiendoms sektorens veikart.

Askjer ga deretter 7 konkrete råd til Astrup:

1.  Offentlige leietagere må bare leie lokaler med de beste miljøprestasjoner.
Dette kan drives gjennom “Handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser”. Norsk Eiendoms medlemmer opplever ofte at offentlige leietagere ikke stiller miljøkrav.

2. I eksisterende leieforhold bør offentlige leietagere inngå grønne leieavtaler.
Med slike avtaler vil byggenes miljøkvaliteter forbedres gjennom leieperioden. Norsk Eiendom har utviklet en Miljøavtale, og vi kan vise hvordan slike avtaler hever miljøstandarden i yrkesbyggene.

3. Det offentlige bør selv bare oppføre miljøsertifiserte bygg med de beste miljøprestasjoner.
Det offentlige må – gjennom sin makt som byggherre – være med å skape fart i omstillingen.

Thor Olaf Askjer.
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup på scenen.

4. KMD må planmessige innføre strengere krav i teknisk forskrift med tydelige mål om CO2-besparelser.
Regelverket må være funksjonsbasert. Norsk bygg eies av mer enn 3 mill. beslutningstagere. Skal man oppnå nødvendig opprusting, må det innføres krav både til nybygg og til eksisterende bygg.

5. KMD bør kreve klimagassregnskap for alle bygg.
“Det som ikke kan måles, bør ikke etterspørres”. Det er først når vi setter kvantifiserbare mål og etterprøver innsatsen, at resultater oppnås.

6. I arbeidet med nytt oppdragsbrev for ENOVA, bør statsråden anmode sin kollega i KLD om å styrke satsingen på eiendom.

På tross økte bevilgninger til ENOVA, har f.eks. bevilgningene til yrkesbygg gått ned med 70 mill fra 2012-2016. Skal vi få denne skjulte utslippskjempen som vår sektor er til å være med på en «elbilrevolusjon», vil ENOVA være en viktig nøkkel.

7. KMD bør endre utslippsfaktoren for norsk el til ZEB- faktor eller europeisk miks.
Norsk el – som er ren – må frigis til andre sektorer. Eksempelvis finnes det i dag ikke nok el-forsyning til transport av personer og varer. Her kan spart el fra eiendomssektoren frigis til transportsektoren.

Statsråden noterte flittig og takket for innspillene. Han bemerket avslutningsvis at den grønne omstillingen måtte skje innen økonomisk lønnsomme rammer, men at næringen ikke kunne forvente stor grad av statlig støtte til å gjennomføre det grønne skiftet.

2020-08-11T13:37:49+02:0011. mars 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top