Skanska Commercial Development Norway tilslutter seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Vi gjør det fordi det kjennes riktig og ligger helt i linje med våre strategier om å utvikle framtidens kontor, sier Björn Mattson, administrerende direktør i Skanska CDN.

Skanska CDN blir dermed med i rekken av over 30 eiendomsselskaper som har tilsluttet seg strakstiltakene.

– Det er flott at stadig flere tilslutter seg strakstiltakene. Disse tiltakene krever handling i all aktivitet, og ved å tilslutte seg viser eiendomsselskapene at de nå integrerer miljø som en del av sin kjernevirksomhet. Vi tror også at det er nødvendig for de selskapene som vil overleve det grønne skiftet, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.