Medlemsaktiviteter 2020

Listen under blir komplettert i løpet av året. Følg med i nyhetsbrevet!

Tid Arrangement Sted
16.01 Frokostmøte: Sertifisering av miljøbygg Næringslivets hus
5.02 Frokostmøte om kommuneplanen Gambit, Oslo
13.02 Den nasjonale Citykonferansen Latter, Oslo
27.02 Eiendomsmesterskap i skiskyting Eiksmarka
31.03 Juridisk påfyll for eiendomsaktører i koronakrisen Webinar
24.04 Lansering av veileder for bestillerkompetanse BIM Webinar
14.05 Generalforsamling Webinar
25.05 Hvordan lykkes med kontraktskrav om seriøsitet, SHA osv? Webinar
29.09 EiendomsTanken om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler Hovedkontoret til Entra, Biskop Gunnerus gate 14
30.09 EiendomsTank om utbyggingsavtaler og medlemsmøte i Bergen Årstadveien 17
21.10 Høstmøte i Oslo i fremtidens Bjørvika Dronning Eufemias gate
19.11 Citykonferansen Stavanger Stavanger

Generalforsamling

Norsk Eiendom gjennomfører hvert år sin generalforsamling i april. I forkant av generalforsamlingen er det et åpent medlemsmøte med et faglig program til inspirasjon og refleksjon. Etter generalforsamling er det middag.

Medlemsmøter

Gjennom året arrangerer Norsk Eiendom ulike medlemsmøter. Ofte er dette frokostmøter om aktuelle temaer. Møtene er gratis og åpne for våre medlemmer.

Høstmøtet

Høstmøtet arrangerer vi sammen med en eller flere medlemsbedrifter som har et kommende prosjekt eller utviklingsområde å vise frem. Høstmøtet har blitt meget godt mottatt av medlemmene, og avholdes mot slutten av oktober hvert år. I 2018 var det Mustad Eiendom som var medarrangør og viste frem planene for Lilleakerbyen. I 2019 sto Steen & Strøm og Oxer Eiendom for vertskapet på Økern.