Kartverket skal i disse dager starte med elektronisk tinglysing av eiendom for profesjonelle brukere. – Full digitalisering av eiendomsregistrering hos Kartverket vil spare både tid og penger for boligkjøpere som i dag må gjennom en lang og papirbasert prosess, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer