Klaveness Marine forplikter seg til bærekraftige bygg og boliger

Forsidebilde av Eiendomssektorens veikart mot 2050

Klaveness Marine Real Estate har tilsluttet seg strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Dette er vi svært fornøyd med. Vi ser frem til å jobbe enda mer aktivt med bærekraft og eiendom, sier leder for eiendom i Klaveness Marine.

Pressemelding fra Klaveness Marine, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.

– Det siste året har vi økt fokuset på ESG internt og igangsatt en rekke prosjekter for å bedre kunne ivareta bærekrafthensyn i eiendomsporteføljen. Vi har tro på at strakstiltakene vil hjelpe oss med å skape mer systematikk og kontinuitet i de delene av dette arbeidet som omhandler klima og miljø, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen.

Ved å signere 10 strakstiltak forplikter Klaveness Marine seg til at det bygges grønt. Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Strakstiltak i bærekraftstrategi

Klaveness Marine har arbeidet systematisk med strakstiltak 3, 7 og 9 (se listen over tiltak nederst) i forbindelse med utviklingen av en materialguide som skal brukes ved leietagertilpasninger.

– I tillegg har vi andre pågående prosjekter som også samsvarer godt med tiltakene, blant annet Enøk-analyser, BREEAM-sertifiseringer og installasjon av solcellepanel på takflater. Fremover vil strakstiltakene bli tatt inn i bærekraftstrategien vår og bli grobunn for kompetanseheving og flere aktive bidrag i omstillingen til nullutslippsamfunnet, sier Johansen.

Strakstiltak 2.0 i november

Til nå har over 50 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper og forvaltere sluttet seg til tiltakene. Eiendomssektorens veikart og tilhørende 10 strakstiltak ble utarbeidet i 2016. Det er nå på tide å gi ambisiøse eiendomsselskap et nytt sett med strakstiltak som skal gjøre dem rustet til å møte kommende krav og regelendringer knyttet til klima og miljø. Strakstiltak 2.0 lanseres i starten av november 2021. Les mer her om nye strakstiltak.

– Vi tilslutter oss strakstiltakene til Grønn Byggallianse fordi vi er bevisste på det samfunnsansvaret vi har som investeringsselskap, sier leder for eiendom i Klaveness Marine, Carl Arnold Johansen (midten). Med Anne Jevne og Erik Frogndahl. (Bilde Klaveness Marine.)

Ros fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Klaveness Marine slutter seg til de ti originale strakstiltakene for å vise at de forplikter seg til konkrete tiltak for å gjøre byggene sine mer bærekraftige for klima- og miljø. Samtidig jobber selskapet nå med en ny strategi der klimagassutslipp er sentralt.

Både Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, som sammen står bak tiltakene, roser satsingen fra Klaveness Marine.

– Vi er glade for at Klaveness Marine slutter seg til strakstiltakene, og synest det er veldig positivt at selskapet nå jobber målbevisst på flere fronter med å kutte sine klimagassutslipp, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

– Hver tilslutning styrker bransjens bærekraftsarbeid og vårt felles mål om kutt av klimagassutslipp, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass

Se også strakstiltakene for boligutviklere.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Kontakt

2022-01-17T14:31:39+01:0018. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top