Klimakur må ta eiendomsbransjen på alvor

– Eiendomssektoren har små egne direkte utslipp, men er den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren. Derfor må regjeringen ta eiendomsbransjen på alvor i oppfølgingen av Klimakur 2030, sier fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk Eiendom, Naomi Ichihara Røkkum.

Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030, sammenlignet med 2005. Ikke-kvotepliktig sektor inkluderer utslipp fra blant annet transport, jordbruk, avfall, bygg og anlegg. Det er i tillegg utredet tiltak og virkemidler for økning i opptaket og reduksjon av klimagassutslippene i skog- og arealbrukssektoren .

Røkkum peker på følgende fakta for å kalle eiendomsbransjen den viktigste premissgiveren:

 • 40 % av alle materialer som produseres av industrien, kjøpes av bygge- og eiendomssektoren
 • Plassering av bygg og tilrettelegging for ulike transportformer er viktigste premissgiver for transportsektoren
 • 19 % av all trafikk i eksempelvis Oslo er bygge- og anleggstrafikk
 • 40 % av all energibruk i Norge går til drift av bygg

Bygg- og eiendomssektoren har derfor langt større betydning enn man kan få inntrykk av i rapporten. Denne sektorens betydning underbygges av blant annet EU, som i Green Deal har spesielt fokus på denne sektoren.

– Klimakur er regjeringens viktigste verktøykasse for å nå klimamålene. Når de nå skal snekre sammen en videre plan, må de se til oss i eiendomsbransjen, sier fagsjefen.  

Røkkum påpeker at det trengs både pisk og gulrot: – Regjeringen må gi kommuner mulighet til å gi fritak på eiendomsskatt for grønne bygg, det må stilles klimakrav i byggteknisk forskrift og Enova-støtten til sektoren må økes, ikke svekkes.

Les mer om Klimakur her.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses høringssvar

Klimakur 2030

Noen av kravene til regjerigen i Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses høringssvar:

 • Grønne insentiver:
  • Endre eiendomsskattloven, slik at kommuner kan få mulighet til å gi redusert/fritak fra eiendomsskatt på grønne bygg
  • Anmode kommunene om å lage en «fasttrack» i byggesakskøen og redusere byggesaksgebyrer for grønne bygg
 • Stille klimakrav til bygg og byggevarer i TEK
 • Innføre innkjøpskrav fra offentlige byggherrer
 • Innførekrav til grønne bygg fra offentlige leietagere
 • Videreutvikle Enova-støtte til ambisiøse forbildeprosjekter og eksisterende bygningsmasse
 • Endre grunnlaget for dokumentavgiftenslik at det ikke, som i dag,blir langt høyere dokumentavgift på å rehabilitere enn å rive og bygge nytt
 • Innføre egne krav til rehabilitering gjennom endring av byggteknisk forskrift (TEK) eller som en dispensasjonsveileder fra DiBK

Klikk her for høringssvaret i sin helhet med alle innspillene.

2020-06-10T12:08:46+02:0030. april 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top