Høyesterett har nå sagt siste ord i spørsmålet om offentlig infrastruktur omfattes av de såkalte justeringsreglene. Flertallet mente at justeringsreglene kommer til anvendelse, ifølge estatenyheter.no. Bakgrunnen for saken var Avinors bygging av offentlig vei for å oppfylle rekkefølgebestemmelser i forbindelse med arbeider på tre flyplasser.
Les mer