Oslo og Akershus har nylig vedtatt regional areal- og transportplan med konsentrert byutvikling i regionbyer, ved knutepunkter og langs kollektivtraseer.

Østfoldbyene skal utvikles rundt jernbanestasjoner på InterCity-aksen. Nasjonal transportplan og Ruter legger opp til at trafikkveksten skal tas gjennom kollektivtrafikk, sykkel og gange. Kommunene står foran store utbyggingsoppgaver, men også store muligheter. Hvordan skal de gripes an?

På Knutepunktkonferansen 2016 får du svar på:

  • Hva som kjennetegner et godt knutepunkt
  • Hva som gjør et område attraktivt for boligsøkere, næringsliv, investorer og utbyggere
  • Hvordan vi løser utfordringene med transport og byutvikling på en bærekraftig måte

Tid og sted:

Tirsdag 1. mars 2016 kl. 10 – 15
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo
Se programmet her

Konferansen ble streamet – klikk her