Kommunalminister-møte om byggkvalitet

– Vi er glad for at regjeringen ønsker å jobbe med å heve byggkvaliteten og øke bidra til å øke seriøsiteten. Løsningen må finnes gjennom økt bestiller­kompe­tanse og ved at det skal lønne seg for leverandører å levere perfekt byggkvalitet. Vi må skape gode konkurransevilkår for de seriøse bedriftene, sa adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Offentligrettslig ansvar

Byggkvalitetutvalget foreslår at alt offentligrettslig ansvar i en byggesak entydig legges på tiltakshaver. Forslaget innebærer en skjerpelse av tiltakshavers ansvar samtidig som ansvarsrettssystemet for de utførende fjernes.

– Det er avgjørende at byggereglene ivaretar alle typer tiltakshavere – fra profesjonelle eiendomsaktører til ikke-profesjonelle og forbrukere. Norsk Eiendom foreslår heller et tospors-system der tiltakshaver på gitte vilkår kan velge om hun selv fullt ut skal ta hele det offentligrettslige ansvaret, eller om hun skal overlate det til kompetente kontraktsmedhjelpere, sa Tellevik Dahl.

Krav til kvalifikasjoner og kompetanse – for både foretak og personer

Mange har erfart at en svært kompetent medarbeider blir benyttet i innsalgsfasen, mens en mindre kompetent medarbeider blir benyttet til selve utførelsen.

– Norsk Eiendom støtter at det innføres kvalifikasjonskrav til personlig kompetanse og yrkeserfaring for utvalgte profesjoner eller oppgaver i en byggesak. Krav til personlig kompetanse og yrkeserfaring må komme i tillegg til, og virke sammen med, kvalifikasjonskravene til et foretaks faglige ledelse og styringssystemer, understreket hun.

Garanti og forsikring

– Norsk Eiendom mener en lovpålagt byggskadeforsikring som utvalget foreslår ikke er riktig tilnærming. Vi mener byggkvaliteten må sikres i en tidligere fase, sa Tellevik Dahl.

Hun viste til at de mest kostbare feilene ofte vil være vanskelig å avdekke i kjøps-/bofasen (inne i veggene, under bakken osv.), og at det derfor er viktigere å innføre strengere tiltak i byggefasen heller enn å introdusere et byråkratiserende og fordyrende lovpålagt ledd i denne fasen. Og tilføyde at: – Til sammenligning ser vi at eierskifteforsikringen ikke har fungert optimalt.

Byggskaderegister

– Norsk Eiendom mener et byggskaderegister vil være svært viktig for å heve byggkvaliteten og sikre bedre konkurransevilkår for de seriøse bedriftene. Dette kan innføres uavhengig av forsikringsforslaget, påpekte Norsk Eiendom-sjefen.

Hun fremhevet at et byggskaderegister bør omfatte:

  • både boligbygg og yrkesbygg
  • byggskader som oppstår som følge av byggherrers overordnede rammebetingelser, feil ved prosjektering eller prosjekteringsunnlatelse, feil ved utførelse og feil på materialer som leveres byggeplass.

Tellevik Dahl påpekte videre at: – Et byggskaderegistrer bør basere seg på videreutvikling av eksisterende systemer og registrere. Eksempler på slike er StartBank og skaderapportering til forsikringsselskapene.

Feil kan også forekomme blant seriøse leverandører. Det er derfor viktig at departementet har med følgende forhold for å sikre at et register oppleves som rettferdig og godt:

  • Det må utredes nærmere hvordan informasjonen i et byggskaderegister skal systematiseres, hvem som skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av registeret, herunder at informasjonen i registeret til enhver tid er oppdatert og korrekt, samt hvem som skal ha ansvaret for innrapportering til registeret og hvordan man tar stilling til uenigheter om feil mellom prosjekterende, utførende og byggherrer.
  • Det må også vurderes hvilke krav som skal stilles til kvaliteten på informasjonen i registeret og hvordan uenighet om ansvar for innrapporterte byggfeil skal håndteres.

Norsk Eiendoms høringssvar

Byggkvalitetutvalgets rapport

forsiden av rapporten
2020-10-14T18:13:12+02:0016. september 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top