Høyesterett slår fast at det ikke foreligger noen generell adgang for kommunen til å stille vilkår om innløsning av eiendommer som blir berørt av en reguleringsplan, skriver estatenyheter.no.

Les mer