Kontoret etter korona

Uttalelsene spriker og det er vanskelig å vite hvem som spår rett om fremtidens arbeidsliv etter korona. – Norsk Eiendom ønsker en faktabasert debatt. Vi skal derfor undersøkelse hvilke varige endringer vi kan forvente oss i bruk og behov for kontorlokaler. Til dette arbeidet trenger vi bransjens bistand, sier fagsjef for bransjeutvikling, Vidar Fiskum.

 

Etter en periode med utstrakt bruk av digitale verktøy for arbeid og samhandling er det rimelig å anta at arbeidslivet de kommende år utføres svært annerledes enn i de foregående.

Mer eller mindre kontor?

Digitaliseringen har gjort arbeidstakere friere i når og hvor hun kan utføre sine oppgaver. Et fremtidscenario kan være at når hun en sjelden gang er innom kontoret, møter hun likevel ikke sine kolleger. De sitter jo hjemme.

– Vi kan altså miste den daglige kontakten med kolleger og fagmiljø, og hvordan dette påvirker produktiviteten og kvaliteten på arbeidet hos den enkelte, er foreløpig et ubesvart spørsmål, understreker fagsjefen.

De sentrale spørsmålene Norsk Eiendom ønsker å undersøke er: Har digitalisering og økt bruk av hjemmekontor ført til et lavere behov for kontorlokaler? Eller blir behovet for kontorlokaler større, for å sikre nok areal til møteplasser og samhandling, og gi plass til kolleger som tar eksterne møter på teams fremfor tidkrevende reising?

– Vi trenger å se lenger enn trendene for utforming av kontorarbeidsplassen før pandemien, siden vi antar at digitaliseringen har ført til et omveltende og varig skifte av organiseringen av arbeidsplassene våre, sier Fiskum.

Stor variasjon

Det er også stor variasjon i bedriftene og rundt i Norge for hvordan korona har påvirket arbeidslivet og kontorsituasjonen. Undersøkelsen skal derfor fange opp bedrifter i hele landet, små som store, og ulike virksomhetstyper.

– Undersøkelsen blir et nåtidsbilde av markedssituasjonen, og vi vil derfor gjenta undersøkelsen over tid for å kunne se eventuelle varige trendskifter. Bransjens hjelp blir derfor avgjørende. Blant annet for å kartlegge bedriftene som skal motta undersøkelsen og å videreformidling av undersøkelsen, sier Fiskum.

Norsk Eiendom tar sikte på at resultatene fra undersøkelsen foreligger i første kvartal i 2021.

Norsk Eiendoms fagsjef for bransjeutvikling Vidar Aa. Fiskum, leder arbeidet hvordan kontormarkedet blir etter korona.
2020-11-16T18:24:35+01:003. november 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top