Koronakrisen: Regjeringen vil dekke faste kostnader

Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Ordningen skal være enkel både å benytte og administrere, og utformes slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. – Norsk Eiendom er positiv til de foreløbige signalene fra regjeringen, men er spent på innretningen. Vi vil fortsette å påvirke den konkrete utformingen av ordningen, sier adm.dir. i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer. 

regjeringens våpenløve

Innretningen av kompensasjons­ordningen vil være basert på syv prinsipper:

1. Ordningen skal være effektiv og virke raskt

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Å benytte bankene og tilgjengelige registerdata, i stedet for å sette opp en ny byråkratisk organisasjon, vil bidra til det.

2. Ordningen skal være målrettet

Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Kompensasjonsbeløpet skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

3. Ordningen skal være midlertidig

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

4. Ordningen skal favne bredt

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet rammer norsk næringsliv bredt og treffe næringer som har behov for hjelp og som ikke har evne til å bære sine faste kostnader. Ved å etablere én omfattende ordning som treffer bredt, reduserer vi sannsynligheten for å måtte innføre små spesialordninger rettet mot enkeltbransjer eller tilfeller.

5. Ordningen skal være enkel

Det må være så enkelt som mulig både å benytte og administrere ordningen.

6. Ordningen må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Ordningen må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket.

7. Ordningen må kunne etterleves og kontrolleres

Den enkelte bedrift må selv søke om støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen. Det må også være mulig å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med ordningen.

Regjeringen legger trolig frem en proposisjon til Stortinget neste uke (månedsskifte mars/april). Finansbransjen jobber parallelt for å få på plass en automatisert ordning.

Norsk Eiendom mener den norske modellen bør inneholde følgende:

  1. Staten må dekke faste kostnader avhengig størrelsen på omsetningstapet, mens alt dekkes for dem som må stenge. Det settes en nedre grense for omsetningstap, og ordningen må gjelde alle faste kostnader.
  2. Modellen må ikke skape insentiver som ødelegger dugnaden fra alle som bidrar til faste kostnader. Ved at alle som kan, gjør sitt, reduseres provenyeffekten for staten. Det hviler også et stort ansvar på gårdeiere om å innrømme lettelser overfor den næringsdrivende etter behov. En slik dugnad kan også gjøre at vi unngår en svensk modell.
  3. Med gode kriterier kan ordningen gjelde hele næringslivet, men en skrittvis innlemming av de hardest rammede sektorene kan dempe provenyeffekten.

Vi fortsetter å gi innspill for å påvirke den videre utformingen.

Se også:

2020-04-15T10:45:49+02:0027. mars 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top