Krever energisvar fra regjeringen

Olje- og energiministeren, Tina Bru, la nylig frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser». – Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring, og vår aktivitet påvirker en stor del av norsk energibehov. Derfor har vi flere spørsmål til statsråden, sier fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom, Vidar Fiskum.  

Vidar Fiskum, fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom har sammen med ytterligere elleve ledende organisasjoner, sendt felles brev til olje- og energiministeren.

– Regjeringen ønsker at Norge i 2030 årlig bruker 10 TWh mindre energi i bygg. Men når skal denne reduksjonen måles fra? Og hvordan skal måloppnåelse vurderes fortløpende, frem mot 2030? spør Fiskum.

Han peker på at det er store årsvariasjoner med tanke på energibehov i bygg. Svingninger i utendørs temperatur fra år til år, gir også svingninger i energiforbruket i bygg som kan være vanskelig å skille fra gjennomførte energieffektiviseringstiltak.

– Vi ber derfor om at energibruk i bygg temperaturkorrigeres til et klimamessig normalår for å kunne vurdere effekten av effektiviseringstiltakene, sier fagsjefen.

Organisasjonene som har undertegnet brevene ber også om at den langsiktige strategien for energieffektivisering ved renovering av bygninger forlenges til et 2050-perspektiv, hvor det settes milepæler for 2030 og 2040.

De har signert brevene:

 • Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet
 • Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i Bellona
 • Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne
 • Tone Tellevik Dahl, adm. direktør i Norsk Eiendom
 • Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i  Norges Automobil-Forbund (NAF)
 • Tore Strandskog, direktør næringspolitikk i Nelfo
 • Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening
 • Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening
 • Thor Lexow, adm. direktør i VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
 • Per Øyvind Voie, direktør næringspolitikk i Elektroforeningen
 • Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer

Innspill til energieffektivisering ved renovering av bygninger

Spørsmål til Energimeldingen

2021-09-20T12:10:57+02:005. juli 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top