Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. – Vi må ha et grønnere og mer skattemessig rettferdig statsbudsjett, skriver Tone Tellevik Dahl i en gjestekommentar på Bygg.no.

Under er listen over hva Norsk Eiendom mener bør være annerledes i statsbudsjettet.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl.

Plan- og byggesaksprosess

  • Kommunene må oppfordres til å få fortgang i plan- og byggesakprosessene og gis tilstrekkelig midler. Arbeidstilsynet må pålegges å prioritere samtykkebehandling i forbindelse med byggesak for å unngå dyre forsinkelser.

Avskrivningssats

  • Avskrivningssatsen for forretningsbygg og bygg/anlegg kunne vært satt høyere for å bedre reflektere dagens levetid på bygg. Skillet mellom forretningsbygg og bygg/anlegg kunne også vært fjernet, da skillet er sjablongsmessig og ikke nødvendigvis reflekterer et tydelig skille mellom bygg i den ene kontra den andre saldogruppen. De to saldogruppene kunne derfor vært slått sammen til en felles saldogruppe for bygg med for eksempel 5 % avskrivningssats. Grensen for når en saldo kan fradragsføres i sin helhet burde også vært økt til kr 50 000 eller kr 100 000. Dvs. at saldoen bør økes fra dagens 15000 (som har stått stille siden 1992) til 50 eller 100 000.

Formuesskatten

  • I motsetning til det utbredte inntrykket om eiendomsbeskatning, har det vært betydelig skatteskjerpelser siden 2009 for næringseiendom. Vår bransje skal selvfølgelig bidra til fellesskapet, men innretningen og formen må være rettferdig. Vi er enig med NHO at formuesskatt er en dårlig beskatningsform, fordi det ikke er noen sammenheng med kontantstrøm.

ENOVA

  • Scenarioet skissert i Klimakur betyr også satsing på bredde. ENOVA kan fortsette med innovasjon, men vi kommer ikke vekk fra at ENOVA er et viktig statlig virkemiddel for å dra bredden med på den grønne omstillingen. 
  • Bygg- og eiendomsbransjen er en skjult utslippskjempe. Dagens måte å regne utslipp på reflekterer ikke det reelle fotavtrykket vår bransje bidrar til gjennom materialer og transport, bygg som rives eller tilrettelegging i boliger og arbeidsplasser. Byggsektoren står f.eks. for innkjøp av 40 prosent av materialressursene. På tross økte bevilgninger til ENOVA, har f.eks. midlene til yrkesbygg gått ned med 70 mill fra 2012-2016 ifølge ENOVAs årsrapport. Det er behov for å snu den negative trenden for å sikre omstilling i hele landet.

Dokumentavgift

  • Fjerne dokumentavgift på grunnmur og andre bærende konstruksjoner, for å unngå riving av bygg. Om man skal bygge nytt, kan det være fornuftig å beholde grunnmur og andre vitale bærende konstruksjoner. På grunn av dokumentavgiften er det ikke lønnsomt å beholde deler av bygget. Samtidig vet vi at betong er en klimaversting. Det er behov for å skape incentiver for å unngå riving. 

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00