Åtte år gamle ambisjoner om 100 Mbit/s internettdekning til 90 prosent av husstandene er i ferd med å nås. Norsk Eiendom krever sammen med 17 andre organisasjoner om at politikerne legger til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025. – Politikerne må sette nye mål om høyhastighets internett til alle, der de bor og arbeider, og som forpliktes med en forutsigbar økonomisk bredbåndsstøtteordning i kommende stortingsperiode, utfordrer administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Det siste året med COVID-19 har vist oss betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet.

– For at Norge skal være i front når verden rundt oss er på vei inn i gigabitsamfunnet, må vi få nye mål for kapasitet og dekning av høyhastighetsnett i kommende stortingsperiode. Målene må også følges av forutsigbare økonomiske støtteordninger over statsbudsjettet, sier Tellevik Dahl.

Hun peker på at digitalisering gir mulighet for økt innovasjonstakt og omstilling. Utnyttelse av stordata, helseinformatikk, kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett stiller økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og robusthet på den digitale infrastrukturen.

– Politikerne må sikre bedre internett til alle våre næringsbygg, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Organisasjonene som har signert på brevet krever at:

 • Ambisjonen skal være at alle, men minimum 95 % av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.
 • Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.
 • Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
 • Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten.

18 organisasjoner ber politikerne legge til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025

Brevet er undertegnet av:

 • Ole Erik Almlid, adm.dir., NHO
 • Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
 • Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet
 • Monica A. Paulsen, forbundsleder, Negotia
 • Trond Markussen, president, Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO)
 • Lise Lyngsnes Randeberg, president, Tekna
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
 • Bård Folke Fredriksen, adm. dir, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Morten Andreas Meyer, generalsekretær, Huseierne
 • Øyvind Husby, adm.dir., IKT-Norge
 • Cecilie Bjelland, direktør Energi, Samfunnbedriftene
 • Julie Brodtkorb, adm.dir., Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
 • Øystein Eriksen Søreide, adm.dir., Abelia
 • Ove Guttormsen, adm.dir., Nelfo
 • Knut Kroepelien, adm.dir., Energi Norge
 • Jørgen Leegaard, dir. samfunnspolitikk, Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Tone Tellevik Dahl, adm.dir., Norsk Eiendom
 • Kari Sandberg, adm.dir., Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Kommende arrangementer

Vignett citykonferansen oslo

Citykonferansen Oslo 2021

22. juni • 12:00 - 20:00

Fremtidens byer på Evolve Arena

10. november - 11. november