Etter å ha blitt utfordret av Norsk Eiendom og ledende aktører inviterer nå kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland eiendomsbransjen til et klimamøte. Til Bygg.no uttaler Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom: – Som bransjeforening er Norsk Eiendom opptatt av å bygge bro mellom bransje og myndighetene. Jeg håper vi sammen kan finne konstruktive løsninger for både bransje og klima.

I en artikkel i Aftenposten etterlyste ledere i Rockwool, Sweco, Veidekke, Aspelin Ramm og Protan strengere krav til lavere klimagassutslipp fra byggevarer. Kommunal- og moderniseringsministeren ble utfordret til å stille strenge krav til klimagassutslipp fra hele livsløpet til bygg, fra produksjon til leveranse. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var uenig i at løsningen ligger i nye krav i byggeforskriftene, og sier at forskriftene må ligge på et nivå som hele næringen kan følge.

Flere reaksjoner fra bygg- og eiendomsnæringen

Administrerende direktør i Norsk Eiendom Thor Olaf Askjer og daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev utfordrer i dette innlegget på bygg.no ministeren til å kjenne sin besøkelsestid:

portrett av Thor Olaf Askjer og Katharina Bramslev
Thor Olaf Askjer og Katharina Bramslev leder hhv. Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. I et innlegg på bygg.no skriver de at flere aktører i eiendomsbransjen allerede gjør mye for å få ned utslippene, men at både lovkrav og flere motiverende faktorer må til for at hele næringen skal følge etter.

– En minister burde være lettet når sentrale ledere i næringslivet sier at de ønsker strengere krav og er klare for å møte dem, skriver de i innlegget.

Bransjens reaksjoner har ført frem

Nå inviterer minister Mæland bygg- og eiendomsnæringen inn til møte.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Foto Torbjørn Tandberg

– Jeg mener at dagens byggtekniske regelverk er et godt minimumsregelverk, og ønsker ikke å legge opp til nye krav og regler som gjør det dyrere å bygge. Når det er sagt er det viktig å få ned klimautslippene, og derfor vil jeg invitere næringen til meg for å diskutere hva vi kan gjøre, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en e-post til Byggeindustrien.

– Særlig er det viktig å se hvordan vi kan øke gjenbruk av materialer. Om det finnes aspekter ved regelverket som kan forbedres, så vil jeg selvsagt lytte til det, sier ministeren i artikkelen.

Norsk Eiendom foreslår flere tiltak som gir lavere utslipp

Norsk Eiendom-sjefen er positiv til å møte ministeren.

– Jeg er glad for at Monica Mæland ønsker å lytte til næringen. Som bransjeforening er Norsk Eiendom opptatt av å bygge bro mellom bransje og myndighetene. Jeg håper vi sammen kan finne konstruktive løsninger for både bransje og klima, sier han til bygg.no.

– Vi har flere konkrete tiltak utover TEK som for eksempel lavere eiendomsskatt og byggesaksgebyr for grønne bygg. Som kommunalminister har hun mulighet til å anmode kommuner og å gi dem verktøy som de ikke har i dag, avslutter Askjer.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00