Kristiansand vinner Statens pris for attraktiv by 2018, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen mener byen har gjennomført et markant skifte i sin bypolitikk. Gjennom målrettet politisk og faglig arbeid har landsdelshovedstaden tatt ansvar for å skape en kompakt by med god tilknytning til sjøen.
Les mer