– Jeg mener det er oppsiktsvekkende at de fjerner energimålet. Bygg- og eiendomsbransjen har hatt god nytte av midlene fra Enova. De har vært et viktig verktøy, som har sørget for et høyere tempo i energieffektiviserende tiltak i bygg. Ved å fjerne dette målet, sparker de beina under noe som fungerer svært godt, sier Tone Tellevik Dahl til Byggeindustrien.

Energi

I fortalen i brevet anerkjennes sammenhengen mellom energi og utslipp, men i selve formålet står det ikke lenger eksplisitt referert til energi.

– Vi har merket oss bekymringen blant våre medlemmer knyttet til energi, og har derfor bedt om et møte med statssekretæren i Klima- og miljødepartementet. Det er viktig at den nye styringsinstruksen av Enova ikke står i veien for viktig energiomstilling i vår bransje, sier Tellevik Dahl.

Sektorer og detaljestyring

Hun stiller seg også kritisk til at delmålene spisser seg i større grad mot ikke-kvotepliktig sektor. Det betyr at det kan bli mindre støtte til store deler av fastlandsindustrien som vår bransje bestiller varer fra. På den andre er vi positive til at en opplisting av enkeltbransjer (der eiendom ikke var med) er fjernet i det nye oppdragsbrevet.

– Vi kommer også til å ta med oss tilbakemelding fra medlemmer om at de opplever en hemmende detaljestyring fra Enova, understreker Norsk Eiendom-sjefen.

Viktig gjennomslag

– Det er tre momenter vi er glad for at regjeringen har tatt med i sin bestilling til Enova. De sier at tiltakene kan både være kortsiktige og langsiktige, de inkluderer sirkulære løsninger og de presiserer at det også skal satses på senfase teknologiutvikling, påpeker Tellevik Dahl.

Et av innspillene Norsk Eiendom ga i fjor var nemlig at Enova, ikke bare bør satse på spiss og de aller nyeste teknologiene, men også være med når teknologien skal breddes ut og skape varige endringer i markedet.

Samarbeid

Tellevik Dahl sier at: – I tillegg til møtet med statssekretæren, skal vi også be om et møte med Enova. På tross av økte midler til Enova, har vi sett en svekkelse av satsing mot vår bransje. Da må vi samarbeide for å snu den trenden.

Norsk Eiendoms innspill fra 2020

Enovas oppdragsbrev 2021-24

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00