Det voldsomme kronekursfallet skaper, sammen med koronasituasjonen, krevende utfordringer for bransjen vår. Norsk Eiendom mener den beste tilnærmingen på alle disse utfordringene er samarbeid mellom partene, heller enn å skyve over ansvar.

portrett av Carl Henrik med bredt smil og armene i kors over brystet
Carl Henrik Borchsenius i Norsk Eiendom.

Det har fremkommet synspunkter på bygg.no om at byggherrene, i første om gang de offentlige, må ta regningen for økte valutakostnader i prosjektene. Norsk Eiendom er ikke umiddelbart enig i dette.

Vi har fått en juridisk vurdering som viser at dagens situasjon i utgangspunktet kun gir grunnlag for fristforlengelse, ikke andre justeringer i entrepriseforholdet.

Men kanskje vel så viktig som det rent juridiske i disse dager, er verdien av at partene samarbeider om de gode løsningene. Ingen avtaler og samarbeid er like, og derfor må de enkelte parter sammen finne de beste løsningene i sine prosjekter.

Det er etablert en gruppe med deltakere fra både leverandører, entreprenører, rådgivere og byggherre som skal søke å gi råd og anbefalinger til løsninger på de mange utfordringer vi alle står oppe i.

Norsk Eiendom mener også i denne sammenheng, at det beste utgangspunkt for en løsning må være et spleiselag

mellom staten, entreprenøren og byggherren. Vi håper den etablerte gruppen i fellesskap skal komme frem til anbefalte råd om samarbeid med staten også i denne sammenheng.

Norsk Eiendom mener også i denne sammenheng, at det beste utgangspunkt for en løsning må være et spleiselag mellom staten, entreprenøren og byggherren. Vi håper den etablerte gruppen i fellesskap skal komme frem til anbefalte råd om samarbeid med staten også i denne sammenheng.

Saken er kommentert på bygg.no 31.03.2020.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00