Hvordan vi velger å bo og organisere byene våre har stor betydning for bærekraft, stedsidentitet og livskvalitet. 13. mars arrangerer Norske Arkitekters Landsforbund kurs, der man ser nærmere på modeller og eksempler på fortetting og hvilke mekanismer som best former de gode stedene.
Les mer