Kurset «Eiendomsutvikling – teknisk og økonomisk perspektiv 2017» gjennomføres 24. januar 2017 i regi av Senter for eiendomsfag. Kurset tar for seg de tekniske utfordringer knyttet til utvikling av næringseiendom, både bebygget eiendom og tomter.