Vårt kurs om bærekraftige steds- og byutvikling var spekket med gode innlegg om å skape bygg og byområder som er tilgjengelige for alle. Advokat Geir Lippestad og byutvikler Laurie Vestøl var blant foredragsholderne.

Universell utforming logo

Velkommen 

v/ Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

«Noen trenger mer for å få det samme» 

v/ Geir Lippestad, Advokatfirmaet Lippestad AS

Utvikling av fremtidens innovasjonsdistrikt

v/ Christine Wergeland Sørbye, direktør Oslo Science city – Se presentasjonen

Bidrar eldreboliger og omsorgsboliger til segregering eller integrering?

v/ Jon R. Solrsud, Diakonhjemmet Eiendom – Se presentasjonen

«Pusterommet i skogen» – der sykdom møter friskhet

v/ Helle Aanesen, Aktiv mot kreft – Se presentasjonen

Rettslig grunnlag som sikrer likeverd og inkludering, og samtidig bidrar til mangfold

v/ Anna Marion Persch, Advokatfirmaet Lippestad – Se presentasjonen

Eksempler på sammenhengen mellom universell utforming og sosial bærekraft

v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS – Se presentasjonen

«Under åpen himmel». Rom for samskapning med eiendomsutviklere

v/ Laurie Vestøl, Urban Space Lab AS – Se presentasjonen

Håndbok for bærekraftig stedsutvikling

v/ Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom – Se presentasjonen