Miljøstiftelsen Bellona lanserte nylig en rapport med konkrete tiltak knyttet til byggeplasstransport. – Vi er glade for at rapporten nettopp viser hvordan utslippskutt kan skapes av smart effektivisering av transport til/fra byggeplass, sa administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, under lanseringen.

Enorme utslipp

– Hvorfor dette er viktig sier seg selv: Bellona beregner at transporter til og fra byggeplass står for minst 565.000 tonn CO2-utslipp per år. Det tilsvarer omtrent utslippene fra 340.000 bensin-/dieseldrevne personbiler; flere enn alle personbiler registrert i Oslo, sier Tellevik Dahl.

Hun pekte på at bransjen har en enorm bestillermakt, som både gir oss et ansvar, men også et potensiale for å skape positive endringer i samfunnet.

Det rapporten finner er at ineffektiv transport gir unødvendige utslipp:

  • Mens massetransport gjerne går med fulle biler, er det betydelig utslippskutt å hente i resten av transporten til og fra byggeplass.
  • Ineffektiv transport genererer flere kjøreoppdrag og lengre kjørelengde som i sin tur betyr økt trafikkbelastning generelt, og trengsel og kødannelse i tettbygde strøk spesielt.
  • Dårlig samordning, hyppige leveranser med tilhørende forsinkelser i varemottak, med den merbruk av tid det betyr, fører til merkostnader i byggeprosjekter og har en negativ samfunnsøkonomisk effekt.

Konkrete tiltak

– Tankegangen i rapporten passer godt med arbeidet vi ellers gjør i Norsk Eiendom. Vi skal gjøre hverdagen enklere for våre medlemsbedrifter. Det betyr at vi ønsker å gi dem gode grønne verktøy. I den ånden liker vi godt at denne rapporten peker på tre konkrete tiltak byggherrer kan ta i bruk for å effektivisere og kutte utslipp fra transport, sier Norsk Eiendom-sjefen.

Hun legger til at: – Norsk Eiendom jobber for at grønne løsninger skal lønne seg. Vi kommer til å jobbe politisk for at det offentlige bruker sin bestillermakt og at disse funnene tas med i regjeringens videre arbeid med fossilfrie byggeplasser.

Bellona peker på et interessant potensiale for kutt i utslippene fra vår sektor.

– Vår næring er den skjulte utslippskjempen — men det betyr også at potensiale for kutt er enormt. Hvert bidrag monner, og jeg tror Bellonas rapport nettopp gir oss tiltak vår næring kan bruke, sier Tellevik Dahl.

Veileder: Bruk av klimakrav

Tre tiltak til byggherren

  1. Hva kan markedet levere: undersøk potensialet for optimalisering av transport og leveranser. God dialog med markedet kan avdekke hvilke krav som kan og bør stilles i det enkelte prosjekt.
  2. Stille konkrete krav til redusert transport: I tillegg til det som skjer på byggeplassen, må transportutslippene til og fra telle med hvis klimaregnskapet skal bli riktig. Rapporten viser at krav om bruk av varehotell/logistikk-hub, samlasting og/eller felles transportavtale kan ha stor effekt.
  3. Innføre tidsbegrensning på leveranser: Ved å spesifisere at leveranser må skje i gitte tidsrom får man bedre planlegging av transport og leveranser. Rapporten viser at erfaring tilsier at dette ikke vil være en ulempe; tvert imot vil produktiviteten øke om det gjøres riktig. Rapporten viser at selv større byggeprosjekter kan klare seg med to leveringsdager i uken.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00