Der man tilbyr offentlig tilgjengelige parkeringsplasser mot betaling, gjelder en rekke krav. De fleste eiendomseiere benytter seg av parkeringsselskaper og disse vil kjenne kravene godt og videreføre det som er relevant til eiendomseieren. De som selv drifter parkeringsutleie, må sette seg grundig inn i forskriftene.

En krevende bestemmelse er at man må stille lademulighet til disposisjon for et begrenset antall plasser. Lademuligheten må ikke tilbys gratis, men det vil likevel kunne være vanskelig å få dekket investerings- og driftskostnadene ved slike plasser. Selv om kravet om å etablere lademuligheter gjelder snarest og senest fra 01.01.19, er det i visse tilfeller mulighet for å søke dispensasjon.

Les hele skrivelsen fra Statens Vegvesen her.