Hvordan jobber byggherrene best med læring og erfaringsdeling etter uønskede hendelser? Og hvordan forebygger man systematisk for fremtidige ulykker?

Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring inviterer til frokostmøte kl 8.00-10.00, tirsdag 30. september. På programmet står bl.a. læring etter sprengingsulykker ved Statens vegvesen og Nedfall av teglstein fra fasade ved Entra. Charterets «Veileder for læring etter hendelse» blir presentert.

Man vil dele erfaringer fra uønskede hendelser med bransjen, som et bidrag på veg mot en skadefri bygge og anleggsnæring. Charteret består av representanter fra Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom, Statsbygg og Jernbaneverket.